صداپیشگی

دوبله تلفیقِ تصویر و ترجمه یک زبان به زبانِ دیگر است. این اتفاق، روند و جریانی است که به تسلط و مهارت های حرفه ای

ادامه مطلب ...
گویندگی کودکان

گویندگی کودکان

از شروع حرفه دوبله و گویندگی، همیشه گویندگی کودکان، محبث متفاوتی نسبت به بزرگسالان داشته است، چرا که مقدار زمان یادگیری، تمرین و حتی شناختِ

ادامه مطلب ...