نمونه صدای اپراتور - پیامگیر

پیغامگیر تلفن

نمونه صداهای اپراتوری – پیامگیر با سلام شما با ….. تماس گرفته‌اید. جهت ارتباط با واحد فروش کلید ۱.حسابداری کلید ۲ / مدیریت کلید ۳

ادامه مطلب ...