امیرحسین شهپرو وصال
گویندگان حرفه ای

امیرحسین شهپر وصال

امیرحسین شهپر وصال متولد سال   دارای مدرک کارشناسی شروع فعالیت سال 1390. سابقه کار در حوزه های مدیر دوبلاژ ، مجری و گوینده صدا و

ادامه مطلب »