انتخاب زبان | Select Language

روز غلات

 شاید نخوردنشون قسمتی از زیبایی اندام ما رو تضمین کنه ، اما جای طعم خاصشون، در کنار اون مزه ناب و دلپذیر، با هیچ غذای

ادامه مطلب ...

زادروز میکل آنژ

 چیزی نمانده بود که هشت هنر را به اسم خودش بزند،  مرد سرزمین چکمه‌ای، از مستعدان بزرگ و سرشناس نقاشی، مجسمه سازی و معماری بود

ادامه مطلب ...

روز کلاه

نوک دماغش از سرما یخ زده، باد به صورت کودکانه و زیبایش سیلی میزند، گلهای سرما زده اما زیبا، دستهای او را پوشانده، با راننده‌ها

ادامه مطلب ...

روز شجرنامه

تأثیری که در طول تاریخ، پدران و اجداد ما، بر روی سرنوشت ما داشتند را نمی توان نا دیده گرفت. خواهی نخواهی، تا اندازه ای،

ادامه مطلب ...