و تو ای مادر ، ای جاری بیکران در زلال هستی
تمام هستی از تو سخن میگوید
دوست دارم ای لطیف بی کران
ای همیشه خوب، مادر

ارسال درتلگرام
ارسال در واتس اپ
کارت های صوتی مشابه