مرضیه خضری

مرضیه خزری

مرضیه خزری متولد 1375 دارای لیسانس حقوق از سال 1395 شروع به فعالیت در گویندگی و دوبله کرد. ایشان بیشتر در حوزه ی گویندگی تیزر تبلیغاتی فعال هستند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب