لیست گویندگان فرانسوی چکاوا

زبان فرانسوی ، زبان رسمی ۳۰ کشور و زبان نخست ۱۳۶ میلیون نفر در در جهان است. چکاوا تلاش کرده است تا بستری مناسب برای دسترسی آسان به گوینده فرانسوی فراهم کند.