فاطمه حسینی

فاطمه-حسینی--

فاطمه حسینی گوینده انگلیسی  چکاوا است که دوره فن بیان وگویندگی نزد خانم زهرا محمودیه گوینده رادیوجوان گذرانده است. ایشان دانشجوی بیولوژی دانشگاه تبریز می باشد

لهجه: American

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب