گویندگان دوبله

گویندگان دوبله بدون هیچ تردیدی، دوبله فیلم و هر برنامه دیگر، فضایی را فراهم می کند تا بیننده، راحت تر به تماشای دیدن برنامه مورد

ادامه مطلب ...

ضبط نریشن

ضبط نریشن مهمترین عامل یک برنامه در هر مدیوم و با هر محتوا و ماهیتی، وجود یک نریشن تاثیرگذار، گرم و قابل درک است. اگر

ادامه مطلب ...

سفارش گوینده

سفارش گویندگان یکی از مهم ترین ویژگی های مربوط به سایت های صدا، دوبله و گویندگی، وجود اِلمانی به اسم سفارش است که هدفش تسهیل

ادامه مطلب ...

سایت صدا

سایت صدا مشاغل زیادی در جهان هستند که به لطف تکنولوژی، صاحبان کار را در شرایط بهتری قرار داده اند  . سایت ها از مجموعه

ادامه مطلب ...

دانلود نریشن

دانلود نریشن خیلی از سایت های صدا هستند که به دنبال کنندگان، خدمات رایگان میدهند، این خدمات میتواند شامل موسیقی، پادکست، قصه برای کودکان و

ادامه مطلب ...

پروژه گویندگی

پروژه گویندگی پروژه گویندگی، یک برنامه بلند مدت است که در آن، تمام کارها و اقدامات مربوط به حرفه گویندگی و صدا انجام میشود. ممکن

ادامه مطلب ...