ندا فرمانی
گویندگان چینی

ندا فرمانی

نمونه صدای تبلیغاتی دانلود نمونه صدای مستند دانلود نمونه صدای شاعرانه دانلود نمونه صدای خبری دانلود نمونه صدای تیپ گویی دانلود گویندگان دیگر

ادامه مطلب »
سمیرا گشتیل
گویندگان چینی

سمیرا گشتیل

سمیرا گشتیل، متولد 67 کارشناسی زبان و ادبیات چینی از دانشگاه شهید بهشتی. ایشان از سال 1388 در انجمن گویندگان جوان تهران در زمینه ی

ادامه مطلب »
طاهره قرآنی
گویندگان چینی

طاهره قرآنی

طاهره قرآنی در سال ۱۳۹۴ در مقطع کارشناسی زبان چینی از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شده و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روابط بین

ادامه مطلب »