علی غفاری
گویندگان حرفه‌ای 1

علی غفاری مرندی

نمونه صدای تبلیغاتی دانلود نمونه صدای داستانی دانلود نمونه صدای حماسی دانلود نمونه صدای شاعرانه دانلود نمونه صدای خبری دانلود سفارش نریشن​ علی غفاری مرندی

ادامه مطلب »
ندا قنبری
کتاب صوتی

ندا قنبری

ندا قنبری دوره ی فن بیان و گویندگی جهاد دانشگاهی توسط استاد حسن همایی گذرانده است. ایشان فارق التحصیل رشته حقوق می باشد. (لینک سفارش

ادامه مطلب »
مرجان عابدینی
گویندگان حرفه‌ای 1

مرجان عابدینی

نمونه صدای تبلیغاتی دانلود نمونه صدای کتابخوانی داستانی دانلود نمونه صدای کتابخوانی غیر داستانی دانلود نمونه صدای مستند دانلود نمونه صدای شاعرانه دانلود نمونه صدای

ادامه مطلب »
مهدیار-زمانی-فر
گویندگان حرفه‌ای 1

مهدیار زمانی فر

نمونه صدای تبلیغاتی دانلود نمونه صدای کتابخونی داستانی دانلود نمونه صدای مستند دانلود نمونه صدای شاعرانه دانلود نمونه صدای خبری دانلود سفارش نریشن​ مهدیار زمانی

ادامه مطلب »
سحر غلامی
گویندگان حرفه‌ای 1

سحر غلامی

نمونه صدای تبلیغاتی دانلود نمونه صدای تیپ گویی دانلود نمونه صدای مستند دانلود نمونه صدای خبری دانلود نمونه صدای شاعرانه دانلود نمونه صدای کتابخوانی دانلود

ادامه مطلب »
نجاران
کتاب صوتی

نسترن نجاران

نمونه صدای داستانی دانلود نمونه صدای مستند دانلود نمونه صدای تبلیغاتی دانلود نمونه صدای حماسی دانلود نمونه صدای شاعرانه دانلود نمونه صدای خبری دانلود نمونه

ادامه مطلب »