شهرام-ذوالفقاری-
اسپانیایی

شهرام ذوالفقاری

شهرام ذوالفقاری گوینده اسپانیایی زبان چکاوا  که سابقه همکاری با سازمان صدا و سیما را دارد. نمونه صدای اسپانیایی دانلود سفارش نریشن​ گویندگان دیگر

ادامه مطلب »