علی منظری

علی منظری

علی منظری متولد مشهد. بیشتر در زمینه ی گویندگی تیزر و نریشن فعالیت داشته است و به کار دوبله و صدابازیگری در نمایشنامه های رادیویی نیز پرداخته است.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب